לרגל סיום הזמן נערך מעמד חלוקת תעודות ופרסים למצטייני ישיבה לצעירים 'נחלת דן' מודז'יץ בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א • במהלך המעמד נשא האדמו"ר שליט"א את משאו ולאחמ"כ חילק את התעודות והפרסים • צילום: שוקי לרר

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (1)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (2)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (3)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (4)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (5)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (6)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (7)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (8)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (9)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (10)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (11)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (12)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (13)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (14)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (15)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (16)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (17)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (18)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (19)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (20)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (21)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (22)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (24)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (25)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (26)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (27)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (28)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (29)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (30)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (31)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (32)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (33)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (34)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (35)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (36)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (37)

מודזיץ סיום הזמן וחלוקת תעודות (38)