הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א רב העיר רחובות ורב בית כנסת החורבה בביקור אצל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א לרגל הוצאת ספרו החדש "שלמי שמחה" • לאחמ"כ בירך הגר"ש את מרן שר התורה בברכת כהנים • דוד זר תיעד את הביקור ומעמד הלחיים בישיבת מאור התלמוד

הגאון הרב שמחה הכהן קוק שליט"א רב העיר רחובות ורב בית כנסת החורבה, עלה השבוע למעונו של שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ברחוב רשב"ם בבני ברק, והגיש לו את ספרו החדש "שלמי שמחה" אשר יצא לא מכבר, הבנוי ברובו על דרשותיו במעמד דרשת שבת הגדול אשר נמסרות כבר מעל ארבעים שנה בבית הכנסת הגדול ברחובות במעמד רבני ובני העיר מכל העדות והמגזרים הממלאים את ההיכל מפה לפה.
הגר"ח שליט"א ששמח מאוד לביקור עיין בספר במשך דקות ארוכות תוך שהוא מביע את הערכתו ובירך את הגר"ש בלבביות רבה.
הגר"ש ביקש להשיב לגר"ח על ברכתו בברכת כהנים מעומק הלב ואף צירף את בנו ונכדיו שנכחו בביקור, שיברכו כולם יחד- "כה תברכו" לשון רבים- כלשונו.
בשעת הברכה הקשיב הגר"ח בקשב רב כאשר הוא עונה אמן לכל ברכה וברכה, ובסיום אף השיב לגר"ש בברכת "וכן למר", כשעל פניו ניכרת התרגשותו מהברכה.
למחרת בראש חודש נכח הגר"ש במסיבת סיום הזמן בישיבת "מאור התלמוד" במהלכה שתו עימו ראשי הישיבה 'לחיים' ובירכוהו לרגל הוצאת הספר, ובמהלך מבחן פומבי על כל מסכת יבמות אף חילק הרב מספריו לבחורים המצטיינים מבחירי הישיבה הקדושה.


הגאון רבי שמחה קוק ר''י מאור התלמוד בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (1) הגאון רבי שמחה קוק ר''י מאור התלמוד בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (2) הגאון רבי שמחה קוק ר''י מאור התלמוד בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (3) הגאון רבי שמחה קוק ר''י מאור התלמוד בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (4) הגאון רבי שמחה קוק ר''י מאור התלמוד בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (5) הגאון רבי שמחה קוק ר''י מאור התלמוד בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (6) הגאון רבי שמחה קוק ר''י מאור התלמוד בביקור אצל הגר''ח קנייבסקי (7)