הגה"צ המשפיע רבי יצחק משה ארלנגר שליט"א בברכת האילנות בחצר ביהמ"ד קהל יראים ברובע ט' באשדוד • הרה"צ נשא דרשה ארוכה ע"פ סודות הקבלה לפני הברכה ולאחמ"כ פרץ בריקוד בהתלהבות דקדושה • אחרי המעמד בירך את רב הקהילה הגר"ב הגר שליט"א

הגרי''מ ארלנגר בברכת האילנות בבית הגר''ב הגר באשדוד (1) הגרי''מ ארלנגר בברכת האילנות בבית הגר''ב הגר באשדוד (2) הגרי''מ ארלנגר בברכת האילנות בבית הגר''ב הגר באשדוד (3) הגרי''מ ארלנגר בברכת האילנות בבית הגר''ב הגר באשדוד (4) הגרי''מ ארלנגר בברכת האילנות בבית הגר''ב הגר באשדוד (5)