אדמורי"ם רבנים וקהל רב השתתפו אמש בשמחת הבר מצוה לנכד כ"ק האדמו"ר מזידיטשוב בן לבנו הרב ישראל אלעזר שנייבלג חתן האדמו"ר הרה"צ אלטר אליעזר רוקח שליט"א מראפשיץ • צילום: שוקי לרר

בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (1) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (2) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (3) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (4) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (5) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (6) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (7) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (8) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (9) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (10) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (11) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (12) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (13) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (14) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (15) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (16) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (17) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (18) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (19) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (20) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (21) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (22) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (23) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (24) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (25) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (26) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (27) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (28) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (29) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (30) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (31) בר מצוה לנכד האדמורים מזידיטשוב וקוזניץ (32)