כ"ק האדמו"ר ממבקשי אמונה שליט"א הגיע לביקור בבית מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בביתו שברח' רשב"ם בב"ב • צילום: שוקי לרר

האדמו''ר ממבקשי אמונה אצל הגר''ח קנייבסקי (1) האדמו''ר ממבקשי אמונה אצל הגר''ח קנייבסקי (2) האדמו''ר ממבקשי אמונה אצל הגר''ח קנייבסקי (3) האדמו''ר ממבקשי אמונה אצל הגר''ח קנייבסקי (4)