שמחת הבר מצוה לנכד כ"ק האדמו"ר מספינקא ירושלים שליט"א בן לבנו הרב פנחס כהנא שליט"א • השמחה התקיימה בבית המדרש ספינקא רחוב סלנט ירושלים • צילום: הרב ברוך אוביץ

בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (6) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (8) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (9) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (10) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (11) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (12) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (13) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (14) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (15) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (16) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (17) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (20) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (21) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (23) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (24) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (25) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (26) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (28) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (29) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (30) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (31) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (33) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (34) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (36) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (37) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (39) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (43) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (44) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (46) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (52) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (54) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (55) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (56) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (57) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (65) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (67) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (68) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (69) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (70) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (71) בר מצוה לנכד האדמו''ר מספינקא ירושלים (17)