בעת רעוא דרעוין בשב"ק העעל"ט ערך כ"ק האדמו"ר מזוטשקא שליט"א את שולחנו בשילוב מעמד "יום ההצלה" של אביו האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל • צילום: שוקי לרר

יום ההצלה בזוטשקא ניסן ע''ז (1) יום ההצלה בזוטשקא ניסן ע''ז (2) יום ההצלה בזוטשקא ניסן ע''ז (3) יום ההצלה בזוטשקא ניסן ע''ז (4) יום ההצלה בזוטשקא ניסן ע''ז (5) יום ההצלה בזוטשקא ניסן ע''ז (6) יום ההצלה בזוטשקא ניסן ע''ז (7) יום ההצלה בזוטשקא ניסן ע''ז (8) יום ההצלה בזוטשקא ניסן ע''ז (9) יום ההצלה בזוטשקא ניסן ע''ז (10)