ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שבת בבני ברק לרגל שמחה משפחתית • צפו בתיעוד של שוקי לרר מסעודה שלישית והבדלה

הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (1) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (2) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (3) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (4) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (6) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (7) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (8) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (9) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (10) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (11) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (12) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (13) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (14) הראב''ד הגר''מ שטרנבוך בשבת ויקא ע''ז בבני ברק (15)