ראש ישיבת מאור התלמוד ברחובות ורב העיר רחובות הגאון רבי שמחה הכהן קוק שליט"א בברכת האילנות יחד עם תלמידי הישיבה • צפו

הגר''ש קוק מרחובות בברכת האילנות (1) הגר''ש קוק מרחובות בברכת האילנות (2) הגר''ש קוק מרחובות בברכת האילנות (3)