מאות מתושבי בני ברק השתתפו בהכנסת ס"ת חדש לבית המדרש "נווה יצחק" בראשות הגר"ש בן שמעון ע"י הגבאי המסור ר' אריה עזרא • קודם להכנסת ספר התורה הגיע הראש"ל הגר"י יוסף למסור שיעור בהלכות פסח ולאחמ"כ השתתף בכתיבת אות ובתהלוכת ספר התורה שהוכנס ברוב פאר והדר לבית המדרש • צילום: יעקב כהן

הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (1) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (2) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (3) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (4) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (5) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (6) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (7) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (8) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (9) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (10) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (11) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (12) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (13) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (14) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (15) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (16) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (17) הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגרש בן שמעון (18)