קהל רב ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת אירוסי בת כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים שליט"א עב"ג נכד כ"ק האדמו"ר מסטראפקוב שליט"א • השמחה התקיימה בבית המדרש שומרי אמונים בשכונת מא"ש ירושלים • צילום: הרב ברוך אוביץ

אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (1) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (2) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (3) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (11) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (12) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (17) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (18) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (19) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (20) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (24) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (27) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (32) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (33) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (34) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (35) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (36) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (37) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (40)

אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (1) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (10) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (11) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (12) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (13) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (14) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (15) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (16) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (17) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (18) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (19) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (20) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (21) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (22) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (23) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (24) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (25) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (26) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (27) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (28) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (29) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (30) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (31) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (32) אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב (33)