אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (24)

...