אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (35)

...