אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (36)

...