אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (2)

...