אירוסין שומרי אמונים סטראפקוב צילום ברוך אוביץ (17)

...