שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בנו של הרב הראשי רבי דוד לאו, עם הכלה נכדת הנגיד המפורסם רבי אברהם פלוק מתל אביב • בשמחה השתתפו אדמורי"ם רבנים ואישי ציבור • צילום: שוקי לרר

שבע ברכות הרב לאו (1) שבע ברכות הרב לאו (2) שבע ברכות הרב לאו (3) שבע ברכות הרב לאו (4) שבע ברכות הרב לאו (5) שבע ברכות הרב לאו (6) שבע ברכות הרב לאו (7) שבע ברכות הרב לאו (8) שבע ברכות הרב לאו (9) שבע ברכות הרב לאו (10) שבע ברכות הרב לאו (11) שבע ברכות הרב לאו (12) שבע ברכות הרב לאו (13) שבע ברכות הרב לאו (14) שבע ברכות הרב לאו (15) שבע ברכות הרב לאו (16) שבע ברכות הרב לאו (17) שבע ברכות הרב לאו (18) שבע ברכות הרב לאו (19) שבע ברכות הרב לאו (20) שבע ברכות הרב לאו (21) שבע ברכות הרב לאו (22) שבע ברכות הרב לאו (23) שבע ברכות הרב לאו (24) שבע ברכות הרב לאו (25) שבע ברכות הרב לאו (26) שבע ברכות הרב לאו (27) שבע ברכות הרב לאו (28) שבע ברכות הרב לאו (29) שבע ברכות הרב לאו (30) שבע ברכות הרב לאו (31) שבע ברכות הרב לאו (32) שבע ברכות הרב לאו (33) שבע ברכות הרב לאו (34) שבע ברכות הרב לאו (35) שבע ברכות הרב לאו (36)