שנת השבעים להסתלקות האדמו"ר הזקן הרה"ק רבי אהרן ראטה זי"ע בעמחסה"ק 'שומר אמונים' • עריכת השולחן בבית מדרשו של בעל ההילולא בשכונת מא"ש ירושלים אצל נכדו כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים שליט"א

שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (1) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (2) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (3) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (4) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (5) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (6) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (7) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (8) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (9) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (10) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (11) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (12) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (13) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (14) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (15) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (16) שומרי אמונים ירושלים הילולת האדמו''ר הזקן ע''ז (17)