בושה וחרפה
תקופת ההסתגלות במלא עוזה
חטיפת ילדי תימן חוזרת ….