לקראת חג הפסח הבעל"ט בני ישראל מכשירים את כליהם, יהודי גולדס גרין שבלונדון הבירה הגיעו עם כליהם להגעלת הכלים, צפו בגלריה של תושבי השכונה משתרכים בהמוניהם להגעלת הכלים שבחביות הענק • צילום: מב"י - לונדון

כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (1) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (2) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (3) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (4) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (5) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (6) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (7) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (8) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (9) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (10) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (11) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (12) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (13) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (14) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (15) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (16) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (17) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (18) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (19) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (20) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (21) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (22) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (23) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (24) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (25) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (26) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (27) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (28) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (29) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (30) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (31) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (32) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (33) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (34) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (35) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (36) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (37) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (38) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (39) כלל ישראל בלונדון בהכנות לקראת יוט פסח הבעלט (40)