כ"ק האדמו"ר מטשארנאביל שליט"א במעמד ברכת האילנות היום (חמישי) בחצר בית המדרש "קהל יראים" רובע ט' באשדוד שבראשות הגר"ב הגר שליט"א וב'לחיים' לאחר הברכה • צילום: JDN

טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (1) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (2) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (5) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (12) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (13) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (15) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (19) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (22) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (23) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (25) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (26) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (28) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (37) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (41) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (46) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (49) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (52) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (55) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (59) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (62) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (64) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (69) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (70) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (72) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (76) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (78)טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (86) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (87)טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (91) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (92) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (94) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (95) טשארנאביל ברכת האילנות בבית הרב ברוך הגר (98)