חלוקת קמחא דפסחא ע"י המפעל האדיר "לכבוד שבת קודש ויו"ט" בהנהלת הרב יעקב אטיק הי"ו בעיר בית שמש לאלפי משפחות

קמחא דפסחא בית שמש (1) קמחא דפסחא בית שמש (2) קמחא דפסחא בית שמש (3) קמחא דפסחא בית שמש (4) קמחא דפסחא בית שמש (5) קמחא דפסחא בית שמש (6) קמחא דפסחא בית שמש (7) קמחא דפסחא בית שמש (8) קמחא דפסחא בית שמש (9)