אסיפה רבתית לקהל חסידי בעלזא בבלונדון כהכנה דרבה לקראת מסע הקודש ע"י כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א לעיר הבירה לונדון - אייר תשע"ז • נשאו דברים: המשב"ק הרה"ח ר' שמעון וואלף קליין שליט"א, ומנכ"ל המוסדות הרב אהרן קליין שליט"א

הגבאי הרה"ח שמעון וואלף קליין:


העסקן הרב אהרן קליין:

Document-page-001 (1)
Document-page-001
Document-page-002

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (2)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (3)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (4)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (5)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (6)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (7)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (8)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (9)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (10)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (11)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (12)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (13)

אסיפה בעלזא לונדון לקראת ביקור האדמו''ר (14)

בית המדרש לונודון (1)

בית המדרש לונודון (2)

בית המדרש לונודון (3)

בית המדרש לונודון (4)

בית המדרש לונודון (5)

פאר והדר (1)

פאר והדר (2)