במעמד מכירת החמץ המועצה הדתית בראשותו של הרב עובדיה דהן קצרו שבחים על פעילות מבורכת בכל ימות השנה ובפרט לקראת חג הפסח.

המעמד התקיים בשעות הבוקר של ערב פסח באולם של המועצה הדתית בהשתתפות רבני העיר, רבני שכונות ורבני המועצה הדתית, יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן, נציג ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי עו"ד מר גבי כנפו חבר מועצת העיר כשבתווך הגוי שכל החמץ של תושבי העיר נמכר לו במעמד.

את המעמד פתח והנחה יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן כשבפתח דבריו קידם את האורחים החשובים והביא את ברכתו של הרב הראשי הרה"צ רבי חיים פינטו לחג הפסח אשר נבצר ממנו להשתתף במעמד. כן הזכיר את כבוד ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי אשר נבצר ממנו להשתתף במעמד וציין שראש העיר שותף מלא לכל העשיה הברוכה במועצה הדתית במשך כל ימות השנה.

בדבריו הביע תודה והערכה לעובדי המועצה הדתית ולכל מחלקת הכשרות – המפקחים והמשגיחים אשר בשבועות האחרונים עבדו יומם ולילה בכל רשתות המזון והמסעדות כדי לדאוג שהכל יוכשר כדת וכדין, סקר את הפעילות הרחבה של המועצה הדתית בחלוקת 'קמחא דפסחא', בהעמדת 12 נקודות של הגעלת כלים "חינם" לתושבי העיר, ושמח לבשר על תוכנית בנית מקוה טהרה מפואר ברובע יז' כבר בשנה הקרובה בע"ה.

הרב הראשי הרה"ג ר' יוסף שיינין נשא דברי תורה בנושא מעלת חג הפסח וציין לשבח את מחלקת הכשרות העושים מלאכתם נאמנה במסירות רבה בפרט בימים אלו. ברכה מיוחדת בירך את יו"ר המועצה הרב עובדיה דהן אשר פועל ועושה בכל עת במסירות רבה, על מנת לייעל בכל תחום מסגרת הפעילות הברוכה שבמועצה הדתית ואמר. בשלב זה ערך את מכירת החמץ עם הגוי, כאשר מסר לידיו את הרשימות המפורטות של מקום החמץ של תושבי העיר, הגוי קנה את החמץ כדת וכהלכה.

מעמד 'עירוב העיר' נערך עם אישור נציג המשטרה וממ"ק ראש העיר עו"ד גבי כנפו המייצג את ראש העיר יחד עם הרה"ג ר' חיים קלמנוביץ רב שכונה ורב מחלקת עירובין ארצית שעקב אחרי הקנין.

אחריו נשא דברים נציג ראש העיר עו"ד גבי כנפו שהזכיר את משמעות חג הפסח המאחד את עם ישראל וציין לשבח על פעילותו של ראש המועצה הרב עובדיה דהן אשר שומע כל הזמן על הפעולות הברוכות הנעשות בין כותלי המועצה למען העיר, דברים שלא נעשו מעולם, פעילות יפה ומבורכת למען היהדות, לקרב אנשים רבים ולהביא את הכל מונגש ומוכן. אני מאחל לך ולכל חברי המועצה תמשיכו לפאר את העיר במקוואות טהרה בעזרה וסיוע לבתי כנסת וכן על הפרייקט האחרון ששמענו "הצלת חיים" בבתי הכנסת בכל רחבי העיר יוזמה חשובה של המועצה הדתית. ישר כח על הפעילות הזו.
אנו נמצאים שעות ספורות לפני ליל הסדר, כולם עמלו, עבדו וטרחו עובדי העירה ניקו אותה והבריקו אותה כדי שניכנס לחג בצורה מיוחדת ויפה, וכעת במעמד זה של מכירת החמץ זה בעצם מבטא את סיום כל ההכנות לחג הפסח.

אני מאחל בשם ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי שנבצר ממנו להשתתף במעמד החשוב הזה לכל תושבי העיר חג פסח כשר ושמח שגשוג והצלחה עם הרב אושר ושמחה לכם ולמשפחותיכם.

בסיום, הרב עובדיה דהן מזג יין לרבנים לרבנים ולנכבדי העיר וערכו לחיים לקראת חג הפסח ובירכו איש לרעהו בברכת חג פסח כשר ושמח.

מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (1) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (2) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (3) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (4) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (5) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (6) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (7) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (8) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (9) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (10) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (11) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (12) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (13) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (14) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (15) מכירת חמץ אשדוד תשע''ז (16)