מעמד "הקבלת פני רבו" בחצר האדמו"ר המקובל רבי אבנר עפג'ין שליט"א בהשתתפות רבנים ואישי ציבור • צילום: שלומי כהן

הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (1) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (2) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (3) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (4) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (5) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (6) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (7) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (8) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (9) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (10) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (11) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (12) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (13) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (14) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (16) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (17) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (18) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (21) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (22) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (23) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (24) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (25) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (26) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (27) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (28) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (29) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (33) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (34) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (35) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (36) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (37) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (38) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (39) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (40) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (41) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (42) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (43) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (44) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (45) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (46) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (47) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (48) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (49) הקבלת פני רבו הגר''א עפג'ין פסח ע''ז (50)