תיעוד: הגאון רבי משה טוביה וייסברגר שליט"א גאב"ד בודפסט בירך את ברכת האילנות בחול המועד ומסר שיעור בעניני החג

ברכת האילנות גאב''ד בודפסט (1) ברכת האילנות גאב''ד בודפסט (2) ברכת האילנות גאב''ד בודפסט (3) ברכת האילנות גאב''ד בודפסט (4)