אלפים ובראשם גדולי ישראל השתתפו במסע הלויית הגאון רבי שמואל איינשטיין זצ"ל ראש ישיבת פוניבז' לצעירים שנפטר היום • צילום: שוקי לרר

הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (1) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (2) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (3) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (4) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (5) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (6) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (7) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (8) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (9) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (10) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (11) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (12) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (13) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (14) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (15) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (16) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (17) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (18) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (19) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (20) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (21) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (22) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (23) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (24) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (25) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (26) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (27) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (28) הלוויית הרב איינשטיין ר''י פוניבז' לצעירים (29)