חכמי מרוקו במימונה ב'ילדי שגיא ויעקב' באשדוד במעמד הגרש"מ עמאר

מימונה תורנית עם חכמי מרוקו ב'ילדי שגיא ויעקב' במעמד מרן הראשון לציון הרב שלמה עמאר • זקן הרבנים באר"י הגר"א שלוש: "עיננו הרואות היום שהקב"ה נוקם את נקמת בני ישראל מאותם רשעים שפגעו בעם ישראל וכך רואים במדינות ערב שהורגים אחד בשני" • וידאו וגלריה

הכנס התקיים לכבוד ולהערכה לרבה של העיר כפר סבא הגאון הישיש רבי אברהם שלוש שליט"א זקן הרבנים הראשיים בארץ ישראל לציון כהונתו ברבנות במשך כ-שישים שנה.

קהל רב מאזור אשדוד והדרום השתתפו בערב עיון "מימונה תורנית" שהתקיים מיד לאחר חג הפסח במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" באשדוד, תחת הכותרת 'יהדות מרוקו חכמיה ומנהגיה' כשהכנס הפעם יוחד לכבוד להוקרה והערכה לפועלו רב השנים של הגאון הישיש רבי אברהם שלוש רבה של כפר סבא וזקן הרבנים הראשיים בארץ ישראל ומחבר ספרים חשובים בתורה ובהלכה.

המעמד החל בסיום מסכת ע"י רב המרכז לצעירים הרב אילן גוזל והרב יעקב שוקרון שזכה לסיים מסכת בשיעור קבוע עם בחורים צעירים במשך כשנה שלמה במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב". לאחר אמירת ההדרן והקדיש, השמיע שירה ופיוט ממיטב הפיוטים נעים זמירות ישראל הרב יהודה מוייאל ולאחר מכן נשא דברי תורה וברכה הרה"ג ר' אברהם אסולין יו"ר איגוד בני התורה יוצאי מרוקו ומח"ס "תורת אמך".

בראשית דבריו בירך על היזומה של המימונה התורנית אשר נערכת בטוב טעם ע"י רב בית המדרש המרכז לצעירים הרב אילן גוזל וציין שהיה מגיע לכאן במשך שנים לשמוע דברי אלוקים חיים על המנהגים אשר יסודותם בהררי קודש מפי זקני וחכמי העדה יוצאי מרוקו.

בדבריו עמד על הנהגת עולם הישיבות במרוקו, ראשי הישיבות וסדרי הלימוד.

בדרום מרוקו אחר שסיים הילד ללמוד בת"ת, לקראת המעבר לישיבה במראכש, לוקחים ההורים את הבן לתפילה והיו אמרים: "שתורתי תהיה אומנותי".

וכדי לקנות תורה היו גולים למקום תורה גם בתנאים קשים, מהכפר 'תאזנאכת' שבדרום מרוקו היו צריכים ללכת ברגל במשך ששה ימים, רבי שמעון אבוסכילא זצ"ל לקח את בניו שילמדו תורה בעיר התורה מראכש אצל הגאון רבי יוסף נחמיאס זצ"ל והגאון ר' יעקב דהאן זצ"ל ראש הישיבה הגדולה במארכש.

במשך חמש שנים הספיקו בלימודם מסכת כתובות, ומסכת בבא מציעא עד פרק הזהב. התלמיד התעלה בלימודיו עד שידע בעצמו ללמוד בעיון, עד שראש הישיבה נתן לו, למסור את הסוגיא בפני התלמידים ולאחריו ראש הישיבה מוסיף חידושי וביאורים בסוגיא. ואחריו היה מוסיף עוד בפלפול.

הרה"צ רבי לוי נחמני זצ"ל ממארכש סיפר כאשר למדו את מסכת שבת בעיון כשיטת רבותינו כמשך שלוש שנים, וסיבת שלא כתב רבינו ראש הישיבה שום חיבור לפי שהחשיב את לימודם שזה פשט הסוגיא. עוד הוסיף יגענו מאד בסוגיות עד שהתלמידים נהפכו למעיינים, אחד מהסיבות הוא שלא היה מספיק ספרי רבותינו הראשונים, לדוגמא בכל הישיבה היה סך הכל שלושה ספרים של פני יהושע והרשב"א, לכן בכל קושיא היינו משקעים מחשבתנו ליישב הדברים.

סדרי לימוד בישיבה, כל השבוע שמעו שיעור בגמרא מראש הישיבה, החל מהשעה שמונה עד שתים עשרים בצהרים. יום חמישי למדו שו"ע עם באר היטב. וביום שישי למדו חומש רש"י וביאור הרא"ם וכן למדו שיעור בעברית ודקדוק, אותו לימד הגאון רבי חיים שושנה זצ"ל.

גם לימוד המוסר לא פסח על עולם הישיבות שבמרוקו. מספר הגאון הצדיק רבי רפאל ברוך טולדאנו זצ"ל בעת שהיה תלמיד ישיבה בעיר מכנאס, היה מגיע מידי פעם לישיבה הגאון חסידא קדישא רבי חיים משאש אביו של רבי יוסף (רבה של חיפה), והיה עולה חזן והיה מתפלל מילה במילה ואחר התפלה היה יושב עמנו ומדבר עמנו מאמרות של חז"ל והיה מושך ליבו להתרחק מהלי העולם הזה, עד שהיה מתחיל לבכות מגדול אהבת ה', ולב מי לא ימאס.

הרה"ג ר' יוסף שלוש בנו של הגאון רבי דוד שלוש זצ"ל רבה של נתניה ורב המושבים בשרון דיבר על המנהגים שנהגו רבני מרוקו במימונה וכן דברי מוסר והתעוררות.

הרבנים בדבריהם שיבחו את היוזמה הברוכה אשר יש לה חזקה כפולה מידי שנה בקיום ערב חשוב זה של האדרת התורה וגדולי התורה, עוד הזכירו את מעלתם של ימי חג הפסח וההכנה לקראת קבלת התורה עוד עמדו על המנהגים היפים וסדר התפילה של יוצאי קהילת מרוקו הממשיכים ודבקים במנהגיהם בכל מקום שהם בעולם ושיש לעשות הכל על מנת לשמר ולחזק את המורשת האמיתית של יהדות מרוקו האמיתית בתורתה ובמנהגיה של גדולי התורה שחיו בה במשך כל ההיסטוריה, רבות בשנים.

במרכז הערב נשאו דברים: מרן הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר רבה של ירושלים, הגאון הגדול רבי אברהם חפוטא ר"י הרמב"ם והגאון הישיש רבי אברהם שלוש רבה של כפר סבא וזקן הרבנים הראשיים בארץ ישראל שבדבריהם הזכירו את לימוד התורה במרוקו שמשם יצאו גדולי תורה ענקיים שהאירו בתורתם בכל העולם ועל החשיבו לשמור על המנהגים שיסודותם בהררי קודש.

לאחר דבריו הנרגשים של הגר"א שלוש, הרב אילן גוזל רב בית המדרש המרכז לצעירים העניק במתנה לרב אברהם שלוש שעון מיוחד עבודת יד עם תמונתו במרכז למעלה כאות הערכה על פועליו בקרב העם וכן את חמשת ספריו שחיבר בשנים האחרונות במשנת גאוני וחכמי מרוקו בהלכה במנהג ובאגדה.

מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (1) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (2) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (3) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (4) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (5) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (6) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (7) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (8) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (9) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (10) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (11) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (12) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (13) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (14) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (15) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (16) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (17) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (18) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (19) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (20) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (21) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (22) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (23) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (24) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (25) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (26) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (27) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (28) מימונה בילדי שגיא ויעקב אשדוד ע''ז (29)

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו