מראות מחודש ניסן בכיתות המכינה של תלמוד תורה דחסידי סאטמאר בעיר בית שמש, בתמונות נראים ילדי החמד כשהם טוחנים את החיטים לאפיית המצות, ועריכת הסדר על ידי המלמדים

חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (2) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (3) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (4) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (5) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (6) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (7) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (8) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (9) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (10) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (11) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (12) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (13) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (14) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (15) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (16) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (17) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (18) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (19) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (20) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (21) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (22) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (23) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (24) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (25) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (26) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (27) חודש ניסן בתלמוד-תורה סאטמאר בבית שמש (28)