מאות מתושבי נתיבות השתתפו בכנס יסוד לישיבה לצעירים מצוינים שתפתח בעז"ה בחודש אלול ע"י רב קהילת לב אליהו בעיר הרה"ג הרב משה פרץ • הכנס נערך במעמד נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שהגיע במיוחד למעמד • צילום: יעקב כהן
מאות מתושבי נתיבות השתתפו בכנס יסוד לישיבה לצעירים מצוינים שתפתח בעז"ה בחודש אלול ע"י רב קהילת לב אליהו בעיר הרה"ג הרב משה פרץ.

הכנס נערך במעמד נשיא מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן שהגיע באופן מיוחד למעמד זה, ובהשתתפות ראשי ישיבות וראשי כוללים, רבני הקהילות וצוות הישיבה.
דברי פתיחה נשא הרה"ג הרב דנון דנין רב קהילת נתיבות ששיבח את הרב פרץ על מסירותו הרבה למען בני קהילתו ואמר כי מסירותו זו היא סוד ההצלחה של הקהילה.
עם כניסתו של מרן ראש הישיבה נעמד הקהל וקיבלו בשירה אדירה ובהתרגשות.
רב הקהילה הרה"ג רבי משה פרץ גולל בדבריו כיצד הוקמה הקהילה  ואמר כי היא הוקמה בברכתו ובעידודו של ראש ישיבת הנגב הגר"י מאיר זצוק"ל, וכעת המשיך הרב פרץ ואמר: "לאחר שהוקמה הקהילה עם כל הפעילות, אנחנו ממשיכים את צוואתו ואת דרכו להגדיל תורה ולהאדירה ופותחים ישיבה קטנה".
במהלך הכנס הוקראו מכתבי ברכה למעמד מהרבנים הגאונים הגר"מ צדקה ראש ישיבת פורת יוסף גאולה והגר"צ בוארון וכן מהגר"מ טולדאנו ראש ישיבת אור ברוך.
את המשא המרכזי נשא מרן ראש הישיבה ששיבח את היוזמה לפתוח ישיבה לצעירים בתוך העיר בלי צורך לנדוד לערים אחרות: "בזמנינו יש הרבה ניסיונות ועל ההורים לשמור על ילדיהם מכל משמר, ע"כ זה דבר מבורך מאוד שפותחים ישיבה בתוך העיר".
בהמשך דבריו עמד על ימי הספירה ועל הצורך בזהירות בעניינים של בין אדם לחבירו.
בסיום בירך את ראש הישיבה הרב פרץ שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולראות ברכה בעמלו וביקש מראש הישיבה לשלב גם לימודי הלכה.
לפני שיצא כובד מרן ראש הישיבה בקביעת המזוזה המגולפת הגדולה בעולם בפתח בנין הקהילה.
את המעמד הנחה בטוב טעם הרב ראובן זכאים.

חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (1) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (2) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (3) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (4) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (5) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (6) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (7) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (8) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (9) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (10) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (11) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (12) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (13) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (14) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (15) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (16) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (17) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (18) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (19) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (20) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (21) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (22) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (23) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (24) חנוכת ישיבה חדשה בנתיבות בראשות הגר''ש כהן (25)