שמחת פדיון הבן לנכד כ"ק האדמו"ר מביאלא בית שמש שליט"א בן לבנו הרב מרדכי רבינוביץ ונכד לאדמורי"ם מפריסוב וקאליש שליט"א • השמחה התקיימה במוצאי שבת הגדול בהשתתפות קהל רב אדמורי"ם ורבנים • צפו

פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (1) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (2) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (3) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (4) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (5) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (6) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (7) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (8) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (9) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (10) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (11) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (12) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (13) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (14) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (15) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (16) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (17) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (18) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (19) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (20) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (21) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (22) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (23) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (24) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (25) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (26) פדיון הבן לנכד האדמורי''ם מביאלא בית שמש קאליש ופוריסוב (27)