הערב נערך המעמד האדיר השנתי שע"י "לב לאחים" בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, ובהשתתפות אלפי פעילי ומתנדבי "לב לאחים" • צפו בגלרית הענק המרהיבה ובוידאו שצילם צלם האתר שוקי לרר

כנס לב לאחים תשע''ז (1) כנס לב לאחים תשע''ז (2) כנס לב לאחים תשע''ז (3) כנס לב לאחים תשע''ז (4) כנס לב לאחים תשע''ז (5) כנס לב לאחים תשע''ז (6) כנס לב לאחים תשע''ז (7) כנס לב לאחים תשע''ז (8) כנס לב לאחים תשע''ז (9) כנס לב לאחים תשע''ז (10) כנס לב לאחים תשע''ז (11) כנס לב לאחים תשע''ז (12) כנס לב לאחים תשע''ז (13) כנס לב לאחים תשע''ז (14) כנס לב לאחים תשע''ז (15) כנס לב לאחים תשע''ז (16) כנס לב לאחים תשע''ז (17) כנס לב לאחים תשע''ז (18) כנס לב לאחים תשע''ז (19) כנס לב לאחים תשע''ז (20) כנס לב לאחים תשע''ז (21) כנס לב לאחים תשע''ז (22) כנס לב לאחים תשע''ז (23) כנס לב לאחים תשע''ז (24) כנס לב לאחים תשע''ז (25) כנס לב לאחים תשע''ז (26) כנס לב לאחים תשע''ז (27) כנס לב לאחים תשע''ז (28) כנס לב לאחים תשע''ז (29) כנס לב לאחים תשע''ז (30) כנס לב לאחים תשע''ז (31) כנס לב לאחים תשע''ז (32) כנס לב לאחים תשע''ז (33) כנס לב לאחים תשע''ז (34) כנס לב לאחים תשע''ז (35) כנס לב לאחים תשע''ז (36) כנס לב לאחים תשע''ז (37) כנס לב לאחים תשע''ז (38) כנס לב לאחים תשע''ז (39) כנס לב לאחים תשע''ז (40) כנס לב לאחים תשע''ז (41) כנס לב לאחים תשע''ז (42) כנס לב לאחים תשע''ז (43) כנס לב לאחים תשע''ז (44) כנס לב לאחים תשע''ז (45) כנס לב לאחים תשע''ז (46) כנס לב לאחים תשע''ז (47) כנס לב לאחים תשע''ז (48) כנס לב לאחים תשע''ז (49) כנס לב לאחים תשע''ז (50) כנס לב לאחים תשע''ז (51) כנס לב לאחים תשע''ז (52) כנס לב לאחים תשע''ז (53) כנס לב לאחים תשע''ז (54) כנס לב לאחים תשע''ז (55) כנס לב לאחים תשע''ז (56) כנס לב לאחים תשע''ז (57) כנס לב לאחים תשע''ז (58) כנס לב לאחים תשע''ז (59) כנס לב לאחים תשע''ז (60) כנס לב לאחים תשע''ז (61) כנס לב לאחים תשע''ז (62) כנס לב לאחים תשע''ז (63) כנס לב לאחים תשע''ז (64) כנס לב לאחים תשע''ז (65) כנס לב לאחים תשע''ז (66) כנס לב לאחים תשע''ז (67) כנס לב לאחים תשע''ז (68) כנס לב לאחים תשע''ז (69) כנס לב לאחים תשע''ז (70) כנס לב לאחים תשע''ז (71) כנס לב לאחים תשע''ז (72) כנס לב לאחים תשע''ז (73) כנס לב לאחים תשע''ז (74) כנס לב לאחים תשע''ז (75) כנס לב לאחים תשע''ז (76) כנס לב לאחים תשע''ז (77) כנס לב לאחים תשע''ז (78) כנס לב לאחים תשע''ז (79) כנס לב לאחים תשע''ז (80) כנס לב לאחים תשע''ז (81) כנס לב לאחים תשע''ז (82) כנס לב לאחים תשע''ז (83) כנס לב לאחים תשע''ז (84) כנס לב לאחים תשע''ז (85) כנס לב לאחים תשע''ז (86) כנס לב לאחים תשע''ז (87) כנס לב לאחים תשע''ז (88) כנס לב לאחים תשע''ז (89) כנס לב לאחים תשע''ז (90) כנס לב לאחים תשע''ז (92) כנס לב לאחים תשע''ז (93) כנס לב לאחים תשע''ז (94) כנס לב לאחים תשע''ז (95) כנס לב לאחים תשע''ז (97) כנס לב לאחים תשע''ז (98) כנס לב לאחים תשע''ז (99) כנס לב לאחים תשע''ז (101) כנס לב לאחים תשע''ז (102) כנס לב לאחים תשע''ז (103)