כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א ביקר השבוע(ראשון) בשכונה החדשה של חסידות סאטמאר ההולכת ונבנית בלייקווד שבניו ג'רזי • במהלך הביקור ביקר גם בבית ראש ישיבת לייקווד הגאון רבי מלכיאל קוטלר שליט"א • צילום: יוסי גולדברגר

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (1)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (2)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (3)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (4)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (5)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (7)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (8)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (9)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (10)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (11)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (12)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (13)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (14)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (15)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (16)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (17)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (18)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (19)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (20)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (21)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (22)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (23)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (24)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (25)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (26)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (27)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (28)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (29)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (30)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (31)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (32)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (33)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (34)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (35)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (36)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (37)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (38)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (39)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (40)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (41)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (42)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (44)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (45)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (46)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (47)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (48)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (49)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (50)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (51)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (52)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (54)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (55)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (56)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (57)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (59)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (61)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (62)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (63)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (64)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (65)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (66)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (67)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (68)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (69)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (70)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (71)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (72)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (73)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (74)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (75)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (76)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (77)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (78)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (79)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (80)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (81)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (82)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (83)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (84)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (85)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (86)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (87)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (88)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (89)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (90)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (91)

האדמו''ר מסאטמאר בביוקר בלייקווד (92)