שמחת בר המצוה לנכד כ"ק האדמו"ר ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל בן לבנו הרה"צ רבי אהרן דוד רוזנבוים שליט"א חתן כ"ק האדמו"ר מקאמארנא בני ברק שליט"א • הצלם שוקי לרר בתיעוד מהנחת התפילין אצל הדוד כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א בבית המדרש בקרית נדבורנה בבני ברק ושמחת הבר מצוה • צפו

בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (1) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (2) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (3) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (6) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (8) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (9) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (11) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (12) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (14) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (15) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (16) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (17) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (20) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (21) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (22) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (23) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (24) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (25) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (26) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (27) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (28) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (29) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (30) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (31) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (32) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (34) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (35) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (36) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (37) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (38) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (39) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (41) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (42) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (43) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (44) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (46) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (47) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (48) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (51) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (52) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (55) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (56) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (57) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (62) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (64) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (65) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (66) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (67) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (68) בר מצוה נדבורנה קאמארנא ניסן ע''ז (70)