במעמד הגה"צ רבי חיים פינטו רבה של אשדוד וקרית מלאכי השתתפו אלפים בהילולת המהרח"ו זצוק"ל בקברו שבאוהל קברי הצדיקים בקרית מלאכי עם מעמד מצות "פדיון פטר חמור". צפו בתיעוד

העיר קרית מלאכי לבשה חג בהילולא הגדולה של מזבח הטהור רבנו הקדוש רבי חיים ויטאל זצוק"ל תלמידו הגדול של האר"י הקדוש זיע"א דודו ומחותנו של "הרב המוסמך" הגה"ק רבי יאשיהו פינטו זצוק"ל, במלאת 397 שנה להסתלקותו, מעמד ההילולא התקיים באוהל קברו בקברי הצדיקים בקרית מלאכי בהשתתפות אלפים רבים שהגיעו מכל רחבי הארץ ומחו"ל ובראשם הגה"צ רבי חיים פינטו הרב הראשי לאשדוד וקרית מלאכי, רבנים חשובים ראש העיר אלי זוהר וסגניו, הממונה על המועה"ד וחברי המועצה ואישי ציבור.

בראשית ההילולא התקיים מעמד של מצות "פדיון פטר חמור" שאת הזכות לקיום מצוה נדירה זו זכו אנשי החסד מר גבי עזרא ומשפחותיהם הי"ו שזה לא הפעם ראשונה שהם זוכים לכך.

לפני קיום המצוה נשא דברים נרגשים הגה"צ רבי חיים פינטו במשך שעה ארוכה במעלת וסגולת מצוה יקרה זו של פדיון פטר חמור והביא את מקור ההלכות למצוה יקרה זו תוך כדי שהביא מאמרותיו של בעל ההילולא המזבח הטהור רבנו הקדוש רבי חיים ויטאל זצוק"ל.

בראשית דבריו ציין הגר"ח פינטו שבאשדוד לא קויימה מצוה זו במשך כ-40 שנה וזכינו ב"ה במוצאי חג הראשון של פסח לקיים מצוה זו ברוב עם.

בדבריו גילה שהמהרח"ו נדד עד למרוקו וזה פעם ראשונה שיודע על כך. הזכיר הרבה מתורתו של המזבח הטהור המהרח"ו וציין את מה שאמר לו רבו רבינו האר"י ז"ל: "כי גדלות הנפש אינה תלויה כמעשי אדם, אלא לפי הזמן והדור ההוא" וזה סנגור גדול על עם ישראל בימינו כי מעשה קטן בדור הזה שקול כמו מעשה מצוות של הדורות הראשונים של התנאים והאמוראים ודברים אלו נאמרו בדורו של האר"י לפני כ-400 שנה, מה נאמר בימינו אנו??? שהמצב גרוע בהרבה ואילו הייתי באותם הדורות הראשונים אז המעשים שלך היו נפלאים מכמה צדיקים ראשונים, אז אל תצטער ונשמתך היתה גבוהה מאוד כמו אותם תנאים ואמוראים" כך אמר לו רבו רבינו האר"י כמובא בהקדמות.

עוד אמר לו רבו האר"י, "אל תחשוב בליבך כי מעלת בן האדם היא כפי דעת הבריות" וזו נקודה חשובה מאוד בימינו.

בסיום בירך את הקהל הקדוש שזכות בעל ההילולא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה.

בשלב זה כשנגשו לקיים את המצוה, הודיע הרב פינטו כי הוא מזכה את המצוה היקרה לכלל הציבור, לאחר אמירת הלשם יחוד, הס הושלך בין הקהל ואז נאמרה הברכה "על פדיון פטר חמור" כשעניית אמן נשמעה למרחקים ולאחר ברכת שהחיינו נפדה החמור בשה שעבר לידי הכהן הרב טארב, שאמר את הפסוקים כנהוג.

יצויין כי שעות ספורות לפני ההילולא הגיע מירושלים ראב"ד העדה החרדית הגר"מ שטרנבוך שערך תפילה מיוחדת בתוך האוהל סמוך לקברו של המזבח הטהור המהרח"ו זיע"א כשהוא לבד מתפלל ומשתפך בתפילתו לישועת הכלל והפרט.

במשך הלילה ולמחרתו עלו עוד אלפים רבים מכל רחבי הארץ לתפילה באוהל קברי הצדיקים כשבכניסה מדליקים נרות עמך בית ישראל לכבוד בעל ההילולא.

באוהל קברי הצדיקים זיע"א טמונים עוד צדיקים קדושים וטהורים גדולי הדורות אשר טרם הגיע לפרסם את שמם, כשביניהם טמונים: רבנו שלמה פינטו זצ"ל, ושל רבי אברהם מלכא הי"ד זצ"ל ה"נזיר" לארץ ישראל לאחר שהגר"ח פינטו הציל את קבריהם מסכנת חילול מוחשית.

הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (2)הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (1) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (3) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (4) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (5) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (6) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (7) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (8) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (9) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (10) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (11) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (12) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (13) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (20)