ראב"ד ירושלים הגר"מ שטרנבוך שליט"א ערך תפילה מיוחדת בתוך האוהל סמוך לקברו של המזבח הטהור המהרח"ו זיע"א כשהוא לבדו מתפלל ומשתפך בתפילתו לישועת הכלל והפרט.

הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (13) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (14) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (15) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (16) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (17) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (18) הילולת המזבח הטהור רבי חים ויטאל זיע''א ופדיון פטר חמור (19)