לניחום אבלים אצל הגה"צ ר' ניסן דוד קיוואק שליט"א מגדולי משפיעי ברסלב היושב שבעה על הסתלקות אביו הרב החסיד הישיש רבי אריה קיוואק זצ"ל שנפטר בגיל 100, הגיעו אלפים רבים לנחם ולשמוע דברי התחזקות • צילום: ברסלב גלובל
כל יום לאחר תפילת שחרית התקיים שיעור בעניני אבילות בדיבורי התחזקות עפ"י דברי הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א ותלמידו הרה"ק ר' נתן מברסלב זיע"א והמוני חסידי ברסלב הצטופפו לשמוע בצמא את הדברים המתוקים.
בראש המנחמים הגיעו גדולי וזקני ברסלב מכל החוגים והעדות ובראשם הגה"צ ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א אשר ישב שעה ארוכה והתענג בשיחות חיזוק ופנינים היסטוריים נפלאים מיסודותיה של חסידות ברסלב, כמו דרך הלימוד בליקוטי מוהר"ן וחשיבות לימודי הקבלה המוכרחים להשגת כבוד שמים בכלל ולהבנת עומק דברי רבי נחמן מברסלב בפרט, וכי לפי דברי רב נחמן יוצא שככל שנרבה להתעסק בלימודי הקבלה כך תתקרב הגאולה. בשיחה השתתף גם הרה"צ ר' ישראל מאיר ברנר שליט"א, במהלך הדברים הוזכרו גם שיחות נפלאות שנמסרו על ידי הגה"צ רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל מזקני משפיעי ברסלב, וכמו"כ עיינו במהלך השיחה בכמה מספרי ברסלב ובכמה ספרי קבלה. בסיום השיחה הלבבית בירך הגרי"מ שליט"א את הגרנ"ד שליט"א שיזכה להמשיך ולהרביץ תורה ולהעמיד תלמידים הגונים בדרכו הנפלאה אשר קיבל ממעתיקי השמועה מדור דור, וזכה להחדיר את אור רביה"ק לאלפים רבים בכל רחבי תבל.
תלמידים רבים הגיעו גם מחו"ל, ביניהם כמה מחשובי ומשפיעי ברסלב מתלמידי הגרנ"ד שליט"א, אשר הגיעו לנחם במשך ימי השבעה. כמו כן הגיעו רבים מגדולי ישראל ראשי ישיבות אדמורי"ם ודיינים. וכן הגיעו כל עסקני ומנהלי מוסדות וקהילות חסידי ברסלב ברחבי הארץ אשר נראו בין המנחמים הרבים שהגיעו להשתתף ולנחם בנחמת ציון וירושלים.
בתמונות בניחום אבלים רואין בין השאר: הגה"צ ר' יעקב מאיר שכטער, הרה"צ ר' ישראל מאיר ברנר, האדמו"ר מדושינסקיא, האדמו"ר ממבקשי אמונה, האדמו"ר מפינסק קארלין, האדמו"ר מסטריקוב, הרה"צ ר' חיים שלמה ראטענבערג, הגה"צ אב"ד דושינסקיא בית שמש, הרה"ג ר' מתתיהו דייטש אב"ד רמת שלמה, הגה"צ אב"ד קרית צאנז ירושלים, הרה"ח ר' אפרים נחמן אנשין, כ"ק הגה"צ המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, המקובל הגאון ר' יהודה שיינפלד, הרה"ח ר' אליעזר יהודה קעניג, הרה"ח ר' פנחס בונקר, הרה"ח ר' צבי חשין ר"י מיר, המשפיע הגה"צ ר' אברהם צבי קלוגר, הרה"ח ר' ברוך מרדכי פראנק, הגאון ר' שלום אייזען רב קהילת אונסדארף, הגה"צ המקובל אב"ד דק"ק בית אל אנטווערפען, הרב שמחה צישינסקי, אב"ד ראשון לציון הרב משה נחשוני, ועוד.
ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (1) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (2) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (3) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (4) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (5) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (6) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (7) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (8) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (9) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (10) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (11) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (12) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (13) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (14) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (15) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (16) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (17) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (18) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (19) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (20) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (21) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (22) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (23) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (24) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (25) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (26) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (27) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (28) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (29) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (30) ניחום אבלים אצל הרב קיוואק שליט''א (31)