כ"ק האדמו"ר מפוריסוב שליט"א ערך את שולחנו בבית מדרשו בירושלים לרגל הילולת הרה''ק רבי מנדל ויטבסק זיע''א - צילום: ברוך אוביץ

הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (1) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (2) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (3) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (4) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (5) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (6) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (7) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (8) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (9) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (10) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (11) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (12) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (13) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (14) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (15) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (16) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (17) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (18) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (19) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (20) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (21) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (22) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (23) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (24) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (25) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (26) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (27) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (28) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (29) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (30) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (31) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (32) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (33) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (34) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (35) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (36) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (37) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (38) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (39) הילולת רבי מנדל מויטעבסק בפוריסוב (40)