מאות ובראשם אדמורי"ם רבנים השתתפו אמש בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים בהלויית האדמו"ר מפאשקאן הרה"צ רבי ישראל שלום יוסף פרידמן זצ"ל, שנפטר בשיבה טובה והוא בן 94. האדמו"ר זצ"ל היה חתנו של בעל כ"ק ה"אמרי חיים" מויז'ניץ זצ"ל. צילום: שוקי לרר

//www.jdn.co.il/breakingnews/830711

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (1)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (2)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (3)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (4)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (5)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (10)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (9)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (8)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (7)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (6)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (11)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (12)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (13)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (14)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (15)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (20)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (19)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (18)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (17)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (16)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (21)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (26)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (22)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (27)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (23)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (28)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (24)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (29)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (25)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (30)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (35)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (34)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (33)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (32)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (31)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (36)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (41)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (37)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (42)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (38)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (43)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (39)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (44)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (40)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (45)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (50)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (49)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (48)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (47)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (46)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (51)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (52)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (53)

הלויית האדמו''ר מפאשקאן זצ''ל (54)