אדמו"רים רבנים וקהל המונים השתתפו אמש בסעודת ההילולא המרכזית לרגל יומא דהילולא ה-108 שנים להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הרה"ק רבי יוסף מאיר מספינקא זיע"א, בעל ה"אמרי יוסף", הסעודה נערכה ע"י נכדו כ"ק האדמו"ר מספינקא שליט"א בבית מדרש 'אוהל נחמן' ברח' יהושע בב"ב, במהלך הטיש נשא כ"ק אדמו"ר שליט"א דברי תורה מתורתו של זקנו בעל ההילולא זיע"א. צילום יהודה פרקוביץ

הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (1) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (2) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (3) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (4) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (5) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (6) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (7) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (8) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (9) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (10) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (11) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (12) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (13) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (14) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (15) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (16) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (17) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (18) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (19) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (20) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (21) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (22) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (23) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (24) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (25) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (26) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (27) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (28) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (29) הילולת האמרי יוסף אצל האדמו''ר מספינקא ב''ב תשע''ז (30)