תלמידי תלמוד תורה ברסלב המעטירה בירושלים עיה"ק בנשיאותו של הרה"צ רבי משה קרמר שליט"א נתעטרו בכתרה של תורה כשקצרו פירות לאחר זריעה כהלכתה וזכו לשנן ולהיבחן כשתלמודם בידם אצל גדולי הרבנים שהפליאו בידיעתם - צילום: משה מרקוביץ ברסלב live

לקראת המסיבה וסיום הנלמד נכנסו אחר כבוד אל מעונו של מרן גאב"ד ירושלים שליט"א כדי להתברך מפיו ולקבל מהאי צדיקא דברי מוסר וחיזוק בהמשך דרכם לתורה וליר"ש צרופה, מרן הגאב"ד שהפליא את ידיעתם בירכם בהתרגשות שיזכו לעשות רצון קונם ולעשות נחת רוח להוריהם.

וכן בירך את צוות המלמדים, המשגיח, והמנהל ר' מרדכי דושינסקי על ההשקעה הרבה שמשקיעים בתלמידים ואשר ניכר על פניהם.

תלמידי ת''ת ברסלב ירושלים אצל גאב''ד ירושלים שליט''א (1) תלמידי ת''ת ברסלב ירושלים אצל גאב''ד ירושלים שליט''א (2) תלמידי ת''ת ברסלב ירושלים אצל גאב''ד ירושלים שליט''א (3) תלמידי ת''ת ברסלב ירושלים אצל גאב''ד ירושלים שליט''א (4) תלמידי ת''ת ברסלב ירושלים אצל גאב''ד ירושלים שליט''א (5) תלמידי ת''ת ברסלב ירושלים אצל גאב''ד ירושלים שליט''א (6) תלמידי ת''ת ברסלב ירושלים אצל גאב''ד ירושלים שליט''א (7) תלמידי ת''ת ברסלב ירושלים אצל גאב''ד ירושלים שליט''א (8) תלמידי ת''ת ברסלב ירושלים אצל גאב''ד ירושלים שליט''א (9) תלמידי ת''ת ברסלב ירושלים אצל גאב''ד ירושלים שליט''א (10) תלמידי ת''ת ברסלב ירושלים אצל גאב''ד ירושלים שליט''א (11)