הגאון ר' אהרן כהן זצ"ל, ראש ישיבת חברון, לא היה חמיו של המשגיח הגה"צ ר' דב, אלא דוד של אשתו (אשר אמנם גדלה כבת בבית דודה).