בהוראת המשגיח הגה''צ רבי דב יפה שליט''א: הדור זקוק לרה''י שנמצא במצב של פיקוח נפש ואף בשבת יש להעתיר בכל ריכוזי היהדות לרפואתו השלימה של רבי רפאל שמואל יעקב בן יהודית צביה לרפו''ש.

ידידות מיוחדת וארוכת שנים בין זקן המשגיחים הגה"צ רבי דב יפה שליט"א חבר מועצת גדולי התורה לבין ראש ישיבת קרית מלך הגרש"י בורנשטיין, לראש הישיבה מסורת של שנים שזקן המשגיחים והרה"י הגרש"י נפגשים בחוה"מ פסח למשך שעות ארוכות דנים בהלכה ובהגדה ורה"י הגרש"י בורנשטיין מזמר מנגינות מיוחדות בפני המשגיח כשהמשגיח מתעניין בכל ניגון מה מקורו וכו'

השנה הגיע רה"י בערב שבת חוה"מ לרכסים לבית נאמנו של המשגיח הרב אברהם דנציגר שם שהה זקן המשגיחים במהלך חג הפסח, במשך שעות ארוכות דיברו בענייני החג כאשר המשגיח מס' עובדות מר' אלי' לופיאן וכן מחמיו רבי אהרן כהן ראש ישיבת חברון, והגרש"י הביא מספר ניגונים עתיקים המיוחסים לר' ברוך בער ועוד, המשגיח הוסיף שכיום נכנס לישיבות הניגון ק'ה אכסוף של רבי אהרן מקרלין שזכה שמניגון זה חזרו יהודים בתשובה, בפסח תשע"ו אשתקד ביקש רה"י בסיום הביקור שהמשגיח יברכו שיזכו גם לשנה הבאה להיפגש יחדיו ואכן המשגיח הרעיף על רה"י את ברכתו. השנה בסיום הביקור התעקש המשגיח ללוות את רה"י בכדי לקיים מצוות לוויה במהלך היציאה אמר רה"י הגרש"י בורנשטיין למשגיח שלא נח לו שהמשגיח טורח ללוות אותו אך המשגיח השיב שזה הזכות שלו וחיכה עד שרה"י יכנס לרכבו. רק לאחר שרכבו של רה"י החל בנסיעה נכנס המשגיח למעונו.

יצויין כי בהוראת המשגיח הגה"צ רבי דב יפה שליט"א: הדור זקוק לרה"י שנמצא במצב של פיקוח נפש ואף בשבת יש להעתיר בכל ריכוזי היהדות לרפואתו השלימה של רבי רפאל שמואל יעקב בן יהודית צביה לרפו"ש.

הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (1) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (2) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (3) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (4) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (5) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (6) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (7) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (8) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (9) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (10) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (11) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (12) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (13) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (14) הגרש''י בורנשטיין עם הגר''ד יפה (15)