קהל רב השתתף בשמחת הברית לנכד הגה"צ רבי מרדכי יודא דושינסקיא שליט"א רב דקהל מהרי"ץ דושינסקיא בי"ש בן לחתנו הרב משה יהושע ענגלענדר בהרה"ח ר׳ פנחס נפתלי ענגלענדר שליט"א - צילום שלומי טריכטר

ברית נכד רבי מרדכי יודא דושינסקיא אייר ע''ז (1) ברית נכד רבי מרדכי יודא דושינסקיא אייר ע''ז (2) ברית נכד רבי מרדכי יודא דושינסקיא אייר ע''ז (3) ברית נכד רבי מרדכי יודא דושינסקיא אייר ע''ז (4) ברית נכד רבי מרדכי יודא דושינסקיא אייר ע''ז (5) ברית נכד רבי מרדכי יודא דושינסקיא אייר ע''ז (6) ברית נכד רבי מרדכי יודא דושינסקיא אייר ע''ז (7) ברית נכד רבי מרדכי יודא דושינסקיא אייר ע''ז (8) ברית נכד רבי מרדכי יודא דושינסקיא אייר ע''ז (9) ברית נכד רבי מרדכי יודא דושינסקיא אייר ע''ז (10) ברית נכד רבי מרדכי יודא דושינסקיא אייר ע''ז (11)