בבני ברק נערך מעמד פדיון הבן לנין הגאון רבי חיים מאיר הלוי ואזנר שליט"א ונין לכ"ק האדמו"ר מנדבורנא חיפה שליט"א נכד לבנו הרה"צ רבי מרדכי שמואל הי"ד שנרצח בפיגוע בקו 2 בירושלים • הכהן הפודה זקן האדמו"רים כ"ק האדמו"ר מספינקא בני ברק שליט"א • צילום: שוקי לרר

פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (5) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (6) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (7) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (8) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (9) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (10) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (11) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (12) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (13) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (14) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (15) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (16) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (17) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (18) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (19) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (20) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (21) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (22) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (23) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (24) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (25) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (26) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (27) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (28) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (29) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (30) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (31) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (32) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (33) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (34) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (35) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (36) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (37) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (38) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (39) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (40) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (41) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (42) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (43) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (45) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (46) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (47) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (48) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (49) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (50) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (51) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (52) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (53) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (54) פדיון הבן נכד אדמור מנדבורנה חיפה נין הרב חיים וואזנר (55)