הכנות קדחתניות למסע הקודש של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א ללונדון לרגל מעמד חנוכת הבית לבנין הת"ת החדש והמפואר וביהמ"ד המרכזי והתקדמות המהירה בבניה בבנין החדש. - תיעוד ראשוני

ביום חמישי נשא העסקן הרה"ח ר' אהרן קליין הי"ו דברים בביהמ"ד המרכזי ומסר את תוכניות הנסיעה נכון לעכשיו,

כפי התוכנית כעת ינחות האדמו"ר שליט"א ביום רביעי בשעות הצהרים בלונדון, בשעה 8:00 בערב יתפללו מנחה ברב עם וייערך מעמד קבלת פנים לכלל ציבור אנ"ש, לאחר תפילת מנחה יעברו הקהל לברכת שלום, לאחמ"כ יתפללו תפילת מעריב ברב עם. ביום ה' בשעות הערב יקבל מר"ש קהל אנ"ש לעצה ולברכה,

סידורו של שבת התפילות ועריכת השוה"ט יתקיימו ברב עם הדרת מלך באוהל מיוחד וענק שהוקם בחצר מוסדות 'יסודי התורה'. בצפרא דשבתא לאחר תפילת שחרית, ייערך  קידושא רבה וסעודת היום ביחד עם הקהל כמו בשבתות השמחה בחצר הקודש,

במוצש"ק לאחר הבדלה ילוו את מר"ש מהאוהל הענק ביסודי התורה לעבר בנייני המוסדות הק', שם יתקיים הדלקה לכבוד הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע ברחבת בנייני המוסדות הק',

בל"ג בעומר יתפללו שחרית ברב עם הדרת מלך בביהמ"ד המרכזי, לאחמ"כ יעברו עשרות ילדים לחאלקה כנהוג, בנטות צללי ערב יערוך מר"ש את השוה"ט לכבוד ההילולא ולרגל מעמד חנוכת הבית ברב עם הדרת מלך באוהל הגדול.

יהא בואו לברכה לחיזוק ולהרמת קרן התורה והחסידות.

הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (1) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (2) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (3) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (4) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (5) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (6) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (7) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (8) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (9) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (10) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (11) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (12) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (13) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (14) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (15) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (16) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (17) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (18) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (19) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (20) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (21) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (22) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (23) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (24) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (25) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (26) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (27) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (28) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (29) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (30) הכנות בלונדון לקראת מסע הקודש האדמור מבעלזזא (31)