האדמורי"ם מצאנז קלויזנבורג ובאבוב-45 שליט"א והגר"מ קוטלר שליט"א ראש ישיבת לייקווד בניחום אבלים אצל הרה"ג רבי שמשון שערער הי"ו על פטירת אמו אשת העסקן הרב משה שערער זצ"ל נשיא אגודת ישראל באמריקה.

ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (1) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (2) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (3) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (4) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (5) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (6) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (7) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (8) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (9) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (10) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (11) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (12) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (13) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (14) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (15) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (16) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (17) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (18) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (19) ניחום אבלים על פטירת אשת הרב שערער זצ''ל יו''ר אגודת ישראל אמריקה (20)