במשא הקודש דיבר האדמו"ר בגודל קדושתו של בעל ההילולא וספרי הקבלה שהשאיר בעל ההילולא, האדמו"ר הוסיף ואמר לא כל אחד יכול להבין את מה שכתוב בספרים הקדושים אבל כל אחד יכול ללמוד לפי הדרגה שלו. האדמו"ר בירך את כל העוסקים במלאכת הקודש להפצת ספרי הקודש של בעל ההילולה, וודאי זכות בעל ההילולה תעמוד לכל העוסקים במלאכה

בבציעת_הפת בברכת_המון בהדלקת_נרות בזמירות בחלוקת_שירייים בחלוקת_שיריים בלחיים_לבנו_הרהצ_רבי_ישאל_יצחק_סאפרין במשא_הקודש האדמור_מחלק_כוס_של_ברכה הקהל_בלחיים הרהצ_מרימינוב_וההרהג_רבי_מתתיהו_דייטש_בטיש חלק_מהקהל