כ"ק מרן האדמו"ר מבאבוב 45 שליט"א בעריכת סעודת מלווה מלכה בבית המדרש דחסידי באבוב 45 בשכונת וויליאמסבורג בהשתתפות קהל חסידיו.

האדמור מבאבוב 45 שליטא בעריכת סעודת מלוה מלכה בבית המדרש באבוב 45 בשכונת וויליאמסבורג (1) האדמור מבאבוב 45 שליטא בעריכת סעודת מלוה מלכה בבית המדרש באבוב 45 בשכונת וויליאמסבורג (2) האדמור מבאבוב 45 שליטא בעריכת סעודת מלוה מלכה בבית המדרש באבוב 45 בשכונת וויליאמסבורג (3) האדמור מבאבוב 45 שליטא בעריכת סעודת מלוה מלכה בבית המדרש באבוב 45 בשכונת וויליאמסבורג (4) האדמור מבאבוב 45 שליטא בעריכת סעודת מלוה מלכה בבית המדרש באבוב 45 בשכונת וויליאמסבורג (5) האדמור מבאבוב 45 שליטא בעריכת סעודת מלוה מלכה בבית המדרש באבוב 45 בשכונת וויליאמסבורג (6) האדמור מבאבוב 45 שליטא בעריכת סעודת מלוה מלכה בבית המדרש באבוב 45 בשכונת וויליאמסבורג (7) האדמור מבאבוב 45 שליטא בעריכת סעודת מלוה מלכה בבית המדרש באבוב 45 בשכונת וויליאמסבורג (8)