אמש נערכה בחיפה מעמד ההכתרה של הגאון רבי חיים מאיר גרינבוים שליט''א לרב קהילת 'ישועות משה' ויזניץ בחיפה • המעמד נערך בראשות מרן אדמו"ר מויזניץ שליט''א ובהשתתפות אדמו"רים רבנים אישי ציבור וקהל רב • צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

????????????????????????????????????

ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (2)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (11) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (12) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (13) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (14) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (15) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (16) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (17) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (18) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (19) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (20)

????????????????????????????????????

ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (22)

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (26) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (27) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (28) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (29) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (30) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (31) ויזניץ בחיפה הכתרת רב הקהילה אייר ע''ז צילום אהרן ברוך ליבוביץ (32)