ל"ג בעומר תשע"ז - צילום: שוקי לרר

ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (1) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (2) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (3) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (4) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (5) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (6) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (7) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (8) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (9) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (10) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (11) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (12) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (13) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (14) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (15) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (16) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (17) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (18) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (19) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (20) ל''ג בעומר תשע''ז אצל הגרי''מ שכטר ברסלב (21)